Låka 25 nov

Den 25 nov. samlades 32 hurtiga SPF-vandrare vid Låkas parkering. Henry startade med att berätta lite om Låkas historia. Tidigare fanns där ett trankokeri. Från 1850-talet var där en tilläggsplats för ångbåtar, som trafikerade innerfjordarna. Samtidigt etablerades Tjörns första badinrättning i det före detta salteriet. Där fanns också tidigare ett bageri. Promenaden gick vidare upp mot Kleva skog och Krommeröd, där vi fikade. I Krommeröd byggdes 1886 en småskola där 30 barn undervisades. Sedan vandrade vi tillbaka till parkeringen. Ännu en gång hade vi "tur med vädret"!