Kulturhistorisk promenad i Kållekärr

24 glada vandrare möttes upp på pendelparkeringen bakom KorgGubben. Vi gick över ICAs parkering vidare på den gamla vägen upp mot Vattentornet. På vägen passerade vi f. d. Gästgiveriet och Telegrafen. Sedan fortsatte vi genom skogen till Röseliden, uppför backar, på toppen tog vi vår välförtjänta fika. Fortsatte sedan ner mot Haketorp där vi gick den gamla landsvägen fram till Stordal. Vandringen gick vidare in i gamla Kållekärr.