Julfest 2016-12-15

Vi hade en trevlig julfest i Rönnängs bygdegård med god mat från Kustcatrarna. Lennart Torstensson underhöll och lucia från klass 5, Kållekärrs skola spred ljus och sång på festen.