Folkhälsoveckan 17-21 maj 2021

Under hälsoveckan erbjöd vi alla seniorer på Tjörn att delta i kulturhistoriska promenader, prova på boule och golf, seniorgympa med Gymmix, samt träningspass vid Kållekärrs nya utegym. Henry och Anna-Karin guidade oss i Tuveslätts naturreservat bland gullvivor, humleblomster och blommande vildaplar. På uppsatta informationstavlor kunde vi läsa om de olika platserna och växterna i området. Ingemar Pettersson guidade promenaden till ångbåtsbryggan på Hästudden och genom Kihls jordbrukslandskap. På promenaden i Berga skog visade Marianne och Ove Gustafsson oss runt. Vi imponerades av ett i dagarna kraftigt åsknedslag och det arbete som nedlagts på en stengärdsgård. Lisbeth och Bernt hjälpte oss med golfsvingen och puttern. På boulebanan instruerade Barbro och Florence. Veckan avslutades med ett träningspass på utegymmet i Kållekärr, lett av Jenny Sandberg, Närhälsan.