Årsmöte 2017

På årsmötet 2017 omvaldes ordföranden Margareta Andersson och övriga styrelsen, som består av Olle Kjellström, Dagrun Trewe, Britt Marie Petersson, Inga Olsson, Mats Allestam och May Gunnarsson med Lennart Thorvaldson och Birgitta Rutgersson (nyval) som ersättare.

Ordföranden avtackade ett antal medlemmar som gjort stora och värdefulla insatser för föreningen under många år, både i styrelsearbetet och i olika kommittéer.

Efter årsmötet underhöll Kenneth Holmström, f d dansbandsmusiker från Vara. Han hanterade många olika instrument och framförde sextiotalslåtar, som fick den välfyllda salen att gunga och sjunga med.