Mattcurling tisdagar och fredagar kl. 13.00

Esse Hansson tel. 073-057 88 15. Kroksdalshallen. Aktiviteten startar 21 sept.