Boule

Boule måndagar och torsdagar kl. 13.00.

Ni som vill pröva på att  spela boule kontakta
Florence Karlsson.Tel. 076-813 02 53.

Vi spelar på boulebanan vid Kroksdalshallen, Skärhamn. Aktiviteten startar i april utifrån aktuella väderförhållanden.