Boule

Boule måndagar och torsdagar kl. 13.00. Från 20 sept. endast måndagar.

Ni som vill pröva på att  spela boule kontakta
Florence Karlsson.Tel. 076-813 02 53.

Vi spelar på boulebanan vid Kroksdalshallen, Skärhamn. Aktiviteten pågår hela våren och sommaren utifrån aktuella väderförhållanden.