Ordförandekonferens 12 okt -22

Höstens ordförandekonferens var förlagd till Ljungskile folkhögskola och hade ett innehållsrikt program med bl a påverkansarbete i kommun och region inför en ny mandatperiod, god och nära vård med primärvården som nav, samt rapport från vårdcentralpatrullens granskning av HSN Västs vårdcentraler. Ytterligare områden som togs upp var satsningar på att behålla och rekrytera medlemmar, digitalisering för förtroendevalda och medlemmar samt en ändamålsenlig distriktsindelning. Ann-Malin Björk, SV Regionförbund Västra Götaland berättade om Studieförbundet Vuxenskolans organisation och kommande utbildningar.