Ordföranden har ordet

Valet är avklarat, men påverkansarbetet fortsätter, såväl nationellt som i regioner och kommuner. Inom förbundet tar arbetet med digitalisering ett nytt steg, och distriktet ser fram emot att få kontakt med föreningarnas digitaliseringsombud.