Svar på frågor från regionpensionärsrådet den 3 september 2020

  • 06 september 2020

Närakutmottagningen i Karlshamn Vi ser positivt på närakutsatsningen i Karlshamn. Vi ber er dock förtydliga följande. Det ges olika budskap från distriktsläkarförening och politisk ledning.

Publicerades: 06 september 2020 Uppdaterades: 06 september 2020