20220628 Våra danser

Tyvärr måste vi ställa in våra danser framöver. Anledningen är
att det är för liten uppslutning.
Tack för att Ni kom.

STYRELSEN för SPF Seniorerna Fridlevstad Sillhövda