Hemlig resa 20220524

  • https://youtu.be/gahpQBgMro0

Årets hemliga resa hade 38 deltagare. Vi hade vårt första stopp vid Kungastenarna utanför Tingsryd där vi drack kaffe. Slutmålet var Heagården i Munka Ljungby.
se bif. fil.
Klicka här