Ordföranden har ordet

Ordförande har ordet
 
Den 14 feb. genomförde vi vårt årsmöte som planerat. Detta föregicks av diskussioner i styrelsen, om vi ev skulle skjuta på årsmötet eller inte med hänsyn till Covid 19. Deltagarantalet blev fler än vi hade räknat med. Vi var ett 60-tal medlemmar.
 
Vid vårt konstituerande möte valdes Anders Lennartsson till ny kassör efter Sven Hansson.
Hur länge Sven haft uppdraget vet jag inte, bara att det är väldigt länge och att han skött uppdraget med den äran. När Anders nu tagit över, så kan vi också känna oss trygga.
 
Vi har fått nya stadgar och häften med dessa fanns tillgängliga vid årsmötet. Vi tar även med dem vid månadsmötet i mars. Där kommer också att finns teckningslista till den hemliga resan.
 
Nu ser vi fram emot våren och att genomföra alla aktiviteter som är planerade, så håll utkik på vår hemsida och informera dem som inte har tillgång till den.
 
Fria resor med buss och tåg för oss i kommunen, som är över 70 år skulle vara klara till den 1februari, men blev försenade. Nu har breven kommit och jag hoppats ni har aktiverat era gröna kort.
 
Vårfesten i april längtar vi till, då vi kan dekorera borden med blåsippor, vitsippor och scilla, men det är många gråvädersdagar innan vi är där.
 
På månadsmötet den 19 maj i Tving kommer Seniorshopen och visar vår- och sommarkläder. Vi hoppas att några vill vara mannekänger.
 
Några påminnelser om vad som händer i mars.
Motionsdansen börjar, fortsättning på serien om gamla tider, studiebesök i Fridlevstad och månadsmöte.
 
Ser fram emot att vi ses på månadsmötet den 17:e mars i Tving. P A Bjurling kommer att hålla föredrag om Tjernobyl.
 
Hälsningar Nils Jedhammar