Boule Södra

Södra Gruppen
Start den 30 maj kl, 13.00 Höryda
och fortsätter varje måndag i sommar.
Här kommer ett reportage från starten
Klicka här