Avslutning bokcirkeln våren 2022

Vårens bokcirkel avslutades den 20 april och medlemmarna ser fram emot en ny cirkel med start i augusti 2022
Klicka här för bilder