20220915 Månadsmöte september

Vi får påminna om följande:
OBSERVERA månadsträffen 15 september nedan är flyttad till
EKEGÅRDEN,NÄVRAGÖL samma tid
p.g.a. vattenproblen i Församlingshemmet.
 

15 sept 14.00    Sillhövda förs.hem.  Månadsträff
                          Underhållning:Roland, "Den sjungande floristen" 
                          Binder buketter under musikackompanjemang.
                          Buketterna lottas sedan ut.
                          Musiker: Mikael Brorsson, accordion
                           I samarbete med Vuxenskolan. imagecxif.png