Vad händer under november- december

2021 november och december

4 nov    Intresserad av gamla tider
              Som förra gången läser vi något ur "Innan det faller i                  
              glömska" skrivet av gamla medlemmar från
              4 SPF föreningar. Sedan är ordet fritt att berätta gärna
              egna minnen.
              Sven-Olof Svensson , Sillhövda deltager och berättar
              många minnen.             
              Plats: Sillhövda Församlingshem, Holmsjö
              Tid: 14.00 - 16.00
              Vi fixar fika till självkostnadspris. 
              Ev frågor besvaras av  Ann-Christin Mårtensson
              Tel. 070 372 92 78
              I samarbete med Vuxenskolan. image5z5ul.png
 
 18 nov.  Månadsträff kl 14.00 Tvings Folkets Hus
               Underhållning av Hans Alerstedt .

 26 nov. Trivseldans Tvings Folkets Hus
              Klockan 17.00 - 20.30

 2 dec.   Julbord kl 15.00 Tvings Folkets Hus
              Luciatåg. Musikquiz med Trasthen & Stahren
    
              Anmälan  till Sven Hansson 0455- 911 05
              senast 20 november
              I samarbete med Vuxenskolan. image5z5ul.png