Reseträff 11 november

Reseträff ang framtida resor

11 nov  Reseträff i Sillhövda Församlingshem kl. 14.00
             Information om kommande resor.
             Bildvisning från tidigare resor.
             Ingegerd Holm medverkar.
             Ingen anmälan erfordras.
             Ev. frågor besvaras av Nils Jedhammar tel. 070 549 12 63