Från Seniormässan nov 2021

En välbesökt Seniormässa i Karlakrona
med ett fint uppträdande av Louise Hoffsten
och ackompanjaread av Johan Glössner.

Klicka här