Mars 2021 Ordföranden har ordet

 

Ordföranden har ordet:

SPF Fridlevstad-Sillhövda
Till våra medlemmar
Ja nu har det gått ett år och vi skulle haft årsmöte i febr enl. vår Aktivitetsplan. På vårt möte bestämde vi en rad aktiviteter som vi fått ställa in till följd av Covid 19. Nästan allt har blivit inställt - året blev verkligen annorlunda.
Vi har ju genomfört ett antal aktiviteter om än i begränsad skala. Inte enligt Aktivitetsplan, inte så många deltagare, utomhus och på säkert avstånd från varandra. Men mot slutet av året fick vi ställa in även detta när Bengt Wittesjö sa " träffa ingen utanför familjen".
Planeringen för detta år har vi trots läget startat och har förslag till ny Aktivitetsplan mm. Utgångspunkt har varit att vi skulle kunna ha årsmöte i maj/juni, utomhus och med ett begränsat antal deltagare och att vi sedan skulle kunna fungera som vanligt. Vi hade då hoppats att läget med smittorisk hade minskat bl a genom vaccineringar.
Nu är läget förändrat med 3.e vågen av Covid, annan typ av smitta och försenade vaccineringar som gör framtiden mycket osäker.
SPF blekingedistriktet planerar nu för årsmöte i april – digitalt med Zoom och med bara en deltagare från varje förening. Jag deltar på distriktsstyrelsens mandat och vi tar ett styrelsebeslut om en delegat från föreningen. Detta innebär att någon utses att föra hela föreningens talan.
Vårt förbund planerar för en Folkhälsovecka i maj – digitalt med Zoom - där vi tänker låta våra folkhälsoansvariga delta. Även andra intresserade kan vara med.
I dagarna inbjuder SPF Förbundet till utbildning i att delta resp. leda Zoom möten. Att vara med i denna utbildning kan vara ett villkor för årsmöte mm. Inbjudan har gått ut till alla vi når digitalt och vår förhoppning är att så många väljer att vara med så vi sedan kan hålla föreningsmöten digitalt. I utskicket finns ett formulär för att anmäla sig. Anmäl dig och meddela mig eller Christer Strömberg att du ska vara med. Då vet vi sedan att vi blir tillräckligt många som kan vara med på dessa möten för att det ska vara meningsfullt att ha digitala möten. Hör av dig om du inte fått inbjudan.
Det är stor risk att vi inte kan hålla årsmöte i maj/juni som planerat utan måste förbereda mötet digitalt. Klarar vi årsmötet så kan vi kanske fortsätta med andra digitala aktiviteter – tänk till och kom med förslag.
Snart är det påsk och jag passar på att önska alla en fin påskhelg med bra vårväder.
Och jag hoppas vaccineringarna verkligen kommer till oss nu.

Hälsningar
Ingemar