Revyn 2012

Revyn 2012
Några minuter av 2012 års revy. Medverkande Fridlevstad Sillhövda sånggrupp.

Klicka här !