April 2021 Ordförandens brev

Mycket har hänt men dessvärre ändras inte så mycket 
i vår planering. Tag del av nedanstående:

klicka här