Information 28 oktober

 

Ändrad avslutning:

Studiecirkel "Kulturaktiviteter"

OBS Avslutningen sker onsdagen den 25 november kl. 13.00 i Askunga Gårdsbutik
Sven Åke Persson visar bilder och berättar om Emmeryds historia. Bo Widebrandt berättar om Askungas historia.Plats: Askunga. Samling på Peter och Jill Widebrants gård.

Dag: torsdagar 22/10, 29/10 och 25/11 ( Kl. 13.00)
Tid: 12.30-15.00

Innehåll: Gränsmarkeringar mellan några byar
Askunga och Emmeryds historia
Avslutning med utvärdering
Medtag kaffekorg.

Anmälan till Bo Widebrant tel. 0455-40141

I samarbete med Vuxenskolan

 

19 nov Månadsträff Kl 14.00 , Tvings Folkets Hus

Hans Algerstedt underhåller med sång och musik.