Ordföranden har ordet 21 december

SPF Fridlevstad-Sillhövda
Ordförande har ordet December 21
Då är det dags att summera ännu ett år av vår verksamhet
-ett udda år på många sätt
Redan tidigt på året ändrades ju villkoren för det vi håller på med
Då kom influensan som blev en pandemi och som påverkade nästan allt vi hade planerat.
Mottot blev att försöka anpassa till nya strikta villkor-mycket tvingades vi ändra på, vi försökte att ställa om.
Under sommarhalvåret har vi tidigare inte haft någon efterfrågan på program, men nu önskade många nya grepp.
Tidigt steg flera medlemmar fram med ideer som vara anpassade till det nya läget fram och det kom nya verksamheter.
Det mesta var nytt men uppskattades – "detta får ni aldrig sluta med" var en vanlig kommentar.
På sommaren med finväder och måttliga restriktioner gick det bra men lite senare skärptes rekommendationerna.
Det hela utvecklades till slut så att Bengt Wittesjö sade – träffa ingen utanför den egna familjen. Som sista aktivitet blev vi tvingade att ställa in t o m stavgången.
Jag och flera med mig riktar ett äkta tack till alla som jobbade och genomförde projekt.
Nu kan vi bara hoppas att utvecklingen bl a med vaccinationer gör att det kan bli som vanligt en bit in på nästa år.
Med dessa ord vill jag nu önska alla
EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR
Ingemar