Ordförande har ordet 23 april

SPF SENIOREN Fridlevstad-Sillhövda Till våra medlemmar April 2020 Hej på er alla. Jag hoppas att ni trots Coronaproblemen är vid gott mod och har hälsan. Som ni under hand har fått veta har vi ställt in alla möten, kurser, resor etc tills vidare – i varje fall t.o.m juni För resorna är nya datum bestämda men det finns risk vi måste ompröva de föreslagna tiderna lite senare. Smittskyddsläkaren Bengt Wittesjö har bedömt att pandemin får sin kulmen i slutat av maj här i länet – då lär det dröja till hösten innan allt blir normalt. Vi som är 70+ har ju fått "husarrest" för att minska risken att drabbas av virussmittan. Vi sitter i "Corontän". Vad gör vi då ? Vår webbredaktör Christer har infogat nyttiga länkar i vår hemsida till material som bl.a. kommunen har lagt ut. Tänk på möjligheten att hålla kontakt med t ex barn och barnbarn med hjälp av datorn. Skype är ett program som går att använda. Ladda ned på skype.com Några av våra grannföreningar planerar för att starta med vissa aktiviteter som stavgång, boule och utegymnastik. Ett absolut villkor är ju att man kan hålla distans och tvättar sig noga och spritar ofta. Vi kan tänka oss att starta något hos oss- ett beslut i vår styrelse krävs för detta. Hör av er om ni vill gå igång med något. Vi har haft ett styrelsemöte i distriktet för några dagar sedan. Självklart på distans och med dator. Verksamheten i distriktet är uppskjuten t.o.m. juni tills vidare. Distriktsstämma skulle vi hållit i början april men den blev inställd. Vi ska vi göra ett försök att hålla stämma på webben vecka 19 och med hjälp av dator och Vuxenskolan. Förbundsstämma i SPF hålls på liknande sätt den 12.e juni. Jag hoppas att vi kan hålla modet uppe och se fram mot ljusare tider. Om vi får ny eller mera information så återkommer jag ... Hälsningar Ingemar