Ordförande har ordet 23 april

SPF SENIOREN Fridlevstad-Sillhövda
Till våra medlemmar April 2020
Hej på er alla.
Jag hoppas att ni trots Coronaproblemen är vid gott mod och har hälsan.
Som ni under hand har fått veta har vi ställt in alla möten, kurser, resor etc
tills vidare – i varje fall t.o.m juni
För resorna är nya datum bestämda men det finns risk vi måste ompröva de
föreslagna tiderna lite senare.
Smittskyddsläkaren Bengt Wittesjö har bedömt att pandemin får sin kulmen i
slutat av maj här i länet – då lär det dröja till hösten innan allt blir normalt.
Vi som är 70+ har ju fått "husarrest" för att minska risken att drabbas av
virussmittan. Vi sitter i "Corontän". Vad gör vi då ?
Vår webbredaktör Christer har infogat nyttiga länkar i vår hemsida till
material som bl.a. kommunen har lagt ut. Tänk på möjligheten att hålla
kontakt med t ex barn och barnbarn med hjälp av datorn. Skype är ett
program som går att använda. Ladda ned på skype.com
Några av våra grannföreningar planerar för att starta med vissa aktiviteter
som stavgång, boule och utegymnastik. Ett absolut villkor är ju att man kan
hålla distans och tvättar sig noga och spritar ofta.
Vi kan tänka oss att starta något hos oss- ett beslut i vår styrelse krävs för
detta. Hör av er om ni vill gå igång med något.
Vi har haft ett styrelsemöte i distriktet för några dagar sedan. Självklart på
distans och med dator. Verksamheten i distriktet är uppskjuten t.o.m. juni
tills vidare. Distriktsstämma skulle vi hållit i början april men den blev
inställd. Vi ska vi göra ett försök att hålla stämma på webben vecka 19 och
med hjälp av dator och Vuxenskolan.
Förbundsstämma i SPF hålls på liknande sätt den 12.e juni.
Jag hoppas att vi kan hålla modet uppe och se fram mot ljusare tider.
Om vi får ny eller mera information så återkommer jag ...

Hälsningar Ingemar