INSTÄLLDA AKTIVITETER

Program 2020

För närvarande är vi tvungna att ställa in och flytta
mycket i vårt program.

Aktiviteterna i  Sånggrupp och Motionsdans är tillsvidare inställda.

Samtliga danser i Bredasjön är inställda.
Resan till Åland är flyttad till 3augusti - 7 augusti

Hemlig resa är flyttad till den 11 augusti
Resan till Rügen är flyttad till 27 september - 1 oktober

p.g.a. Coronaviruset.

Mer information kommer framledes.

Hälsningar
STYRELSEN