Alljungen 20200604

För andra gången träffades 13 deltagare för att vandra runt på västar sidan om Alljungen under sakkunnig ledning av Sven Olof Svensson. Vi vandrade och hittade gränsstenen mellan Sillhövda-Tving och Fridlevstad. Därefter fortsatte vi och tittade på Länsmansgrottan samt Chokladfabriken.Hela området runt Alljungen har många stora stenblock som "släppts" av Inlandsisen. Se bild.