Månadsträff 17 jan. -19

Vid månadsträffen var temat: Lyrikafton med Siv och Sven Axel Vernersson. 72 deltagare hade mött upp till en uppskattad föreläsning. Sånggruppen avlöste sedan med sånger.