Cafe´träff 2 okt. 2019

Vid Cafe´träffen, där 97 intresserade åhörare hade ställt upp, medverkade Ingegerd Holm och visade bilder från tidigare resor samt presenterade 2020 års resor.