Polisen informerar

Kommunpolis Alexander Vujovic gav tips om hur du som äldre skyddar dig mot brott. Ett 40 tal personer ställde många frågor.

  • Många intresserade av polisinformationen
  • Många intresserade av polisinformationen