Månadsträff maj

Månadsträffen i maj hölls i Föreningarnas Hus, Fridlevstad. I ord och bild berättar Agneta och Göran Carlander om Lion´s syskola för unga flickor i Nepal.Därefter serverade kaffegruppen en trevlig fika och avslutningsvis lotteridragning.