Månadsträff 16 aug.

Månadsträffen var välbesökt och Stefan Nilsson från Nogersund underhöll oss med sång och musik.