Stenmuseet Vilshult, IKEA museum Älmhult

Vi åker buss till Stenmuseet där vi intar bussfika och vår guide Tommy Svensson tar emot. Han visar Stenlängan och berättar om stenbrytningen, Färden fortsätter till IKEA museeum där vi guidas runt och bl. a. får höra om delar av Ingvar Kamprads fantastiska verk.