Askunga Dovvilt 5 april

Vi träffas på gården, varefter Jill och Peter Widebrandt berättar om gårdens utveckling-omvandling från mjölkgård till hjortgård. Efter en god måltid presenterar makarna Ulla och Ivar Karlstrand i ord och bild sina upplevelser i vildmarken m.m. och som vi därefter tackade.