Hemlig resa

Resan gick i år till Rävemåla hembygdsgård, Älmeboda gamla kyrka, Käringahejans naturreservat och fortsatte till Snärjeskogen där lunch intogs.