Månadsbrev januari 2022

God fortsättning på 2022
Ytterligare ett år ligger bakom oss och det är dags att anta nya utmaningar. Pandemin härjar vidare med alla restriktioner i dess släptåg men vi har ett helt nytt år framför oss och styrelsens förhoppning är att vi så snart som möjligt ska kunna återgå till det mera normala.
Sedan senast vi träffades i Tvings församlingshem med ”grötfest” i början av januari har  spridningen av influensan varit lavinartad och enligt den så kallade expertisen kommer den att nå sin topp, ”peaka”, inom de närmaste veckorna.

Av denna anledning beslutade styrelsen att flytta vårt årsmöte, som skulle avhållas i februari, till måndagen den 11 april 2022 då vi hoppas att den värsta smittspridningen skall vara över. Närmare information om årsmötet kommer längre fram. Detta innebär att vi inte har några planerade aktiviteter i februari utan nästa sammankomst blir vid Skärsjön i Tving måndagen den 7 mars 2022, kl. 1400 för att ta en tipspromenad och grilla något medhaft.

Det sägs att det alltid finns ett liv även efter jul och för oss i SPF Seniorerna Eringsboda-Tving kommer det att finnas aktiviteter efter årsmötet. Planeringen är i full gång och vi hoppas att vi skall kunna göra ett studiebesök på Wämöcenter med guidning av fd smittskyddsläkaren Rickard Eitrem som byggt upp ett museum som visar ”sjukvården” genom tiderna. Kontakt har även tagits med Ingemar Lönnbom som kommer att besöka oss för att berätta om gamla ortsnamn och deras ursprung.

Vår förhoppning är, som sagts tidigare, att det mesta skall återgå till det normala så att vi kan träffas utan att behöva känna oss oroliga för eventuella konsekvenser.

”Ett steg i taget. Ibland går det till och med framåt!”

Varma hälsningar i februarisolen!

SPF Seniorerna Eringsboda-Tving

Jan-Owe K