Månadsbrev december

Eringsboda december 2021.

Hej Alla!

Nu närmar vi oss både jul och årsskifte så det är dags att ta en liten återblick på året som gått. Våra förhoppningar inför 2021 var stora och vi hoppades väl alla att pandemin skulle var ett minne blott. Så blev inte fallet utan vi fick ta en dag i sänder och snällt rätta oss efter FHM;s rekommendationer. När vi nu ser tillbaka på det år som gått kan vi ändå konstatera att vi i stort sett samlats varje månad men med flera utomhusaktiviteter. Julbordet fick vi tyvärr ställa in då Eringsboda Brunn inte hade möjligheter att ta emot oss p g a rådande smittspridning. Men vi får inte ge oss!

Nu går vi snart in i 2022 och planeringen av aktiviteter är i full gång och närmast på vår agenda står ”Grötfesten” i församlingshemmet i Tving den 10 januari 2022, kl. 14.00. Curt Böhme kommer att spela skivor till ”gröten”.

Prislappen vid detta tillfälle är 100 kronor/pers. och inkluderar 4 st. lotter.

För att skinkmackorna och gröten skall räcka till alla får Ni gärna anmäla Ert deltagande till:

Jan-Owe Kullenbert, 070-559 33 35 eller jokullenbert@telia.com

Birgit Jedhammar, 070-917 09 09 eller birgitjedhammar@gmail.com

Senast 2022-01-03.

Styrelsen för SPF Seniorerna Eringsboda-Tving tackar för förtroendet under 2021 och önskar ALLA medlemmar

God Jul

och ett riktigt

Gott Nytt År!

Jan-Owe K/ordf.