Månadsbrev juli

Uppdaterades: 28 september 2020

Månadsbrev juli


Eringsboda i juli 2020
Hej Alla i SPF Seniorerna Eringsboda-Tving!
Tänk vad tiden går och nu är det redan en månad sedan Ni hörde av oss senast. "Coronatider" till trots har det hänt en del under den gångna månaden. Som första seniorförbund genomförde SPF Seniorerna en helt digital kongress den 12 juni 2020 och Blekinge representerades av Jan-Owe Kullenbert och Nils Ingmar Thorell.
Förbundet har nu ett distrikt mindre då Jämtland och Härjedalen slogs samman till ett distrikt. Glädjande för oss i Blekinge är att Nils Ingmar Thorell blivit invald i förbundsstyrelsen som 2:e vice ordförande.
Några frågor på föredragningslistan flyttades fram till ett senare tillfälle då det går att mötas fysiskt. Bland de frågor som flyttades fram kan bl.a nämnas revidering av Stadgar, fastställande av Mål och strategier samt behandling av inkomna motioner.

Den 29 juni samlades 36 glada och förväntansfulla medlemmar på "Gölabacken", Eringsboda i ett strålande sommarväder där Kurt Böhme stod för musikunderhållningen. Innehållet i den medhavda kaffekorgen avnjöts och några tog även chansen att grilla något på en av de tre grillar som var tända och grillarna stod på behörigt avstånd från varandra.

Den 6 juli 2020 samlades vi för styrelsemöte i Byahuset i Eringsboda varvid vi bl.a beslutade om ytterligare en utomhusaktivitet med musikunderhållning den 27 juli 2020, kl. 14.00 på Hembygdsön i Holmsjö och även här gäller att ta med sig egen kaffekorg. Vi beslutade att styrelsen skall kontakta de medlemmar som kanske inte har något större socialt nätverk och kanske har svårigheter att ta sig till våra sammankomster och vi hoppas att detta skall ge fler möjligheten att bevista våra sammankomster.
Månadsmötet den 17 augusti och cafékvällen den 31 augusti ställs in under rådande omständigheter.
Styrelsen fortsätter jobba med att få fram programpunkter som studiebesök och "längre" utfärder med egen bil så länge de uppfyller myndigheternas krav.

"Försök att göra någon glad varje dag, om det så bara är Dig själv!"

Fortsatt skön sommar! Vi ses!
Styrelsen för SPF Seniorerna, Eringsboda-Tving
gm Jan-Owe K, ordf.

Publicerades: 16 juli 2020 Uppdaterades: 28 september 2020