Månadsbrev Mars 2022

Hej Alla i katternas, Martius, månad!

Tänk vad tiden går och hur snabbt vädret kan ändra sig. Just nu har vi ett strålande väder med soliga dagar och hoppet om en annalkande vår tar fart. Vi kan dessutom i stort lägga pandemin bakom oss för denna gång men tyvärr grusas en del av glädjen med tanke på vad som sker i Ukraina och oron över vad som skall ske i framtiden.

På vår agenda för den närmaste tiden står bl.a. ”mattcurling” och vi träffas varje fredag mellan kl. 10.00 och 12.00 i Byahuset i Eringsboda för trevligt  umgänge med egen fika och för att spela ”mattcurling”.

Måndagen den 28 mars 2022, kl. 14.00 har vi månadsmöte i Byahuset, Eringsboda med fika och lotterier till en kostnad av 100 kronor vari ingår förutom fika även 5 st lotter. Vid detta möte kommer vi att bli underhållna av ”Bälgakompisarna” som lovat oss mycket glad musik.

Tittar vi något längre fram så kommer vi att ha vårt årsmöte och påskfest måndagen den 11 april 2022 kl. 14.00 i Byahuset i Eringsboda och årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga vid årsmötet. Om någon önskar dessa innan årsmötet kan kontakt tas med ordf. Jan-Owe Kullenbert.

För att kunna planera inköpen anmäler Du Ditt deltagande i påskfesten senast den 4 april 2022 till antingen:

Jan-Owe Kullenbert, jokullenbert@telia.com eller tfn. 070-559 33 33 eller

Birgit Jedhammar, birgitjedhammar@gmail.com eller tfn. 070-917 09 09.

”Största hotet mot framtiden är likgiltigheten”

Marshälsningar

SPF Seniorerna Eringsboda-Tving gm

Jan-Owe K