Verksamhetsberättelse 2021

SPF SENIORERNA ERINGSBODA-TVING
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2021

Styrelsen för SPF Seniorerna Eringsboda-Tving får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2021.

STYRELSE
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande 11 personer. Ordförande Jan-Owe Kullenbert, vice ordf. Åke Jeansson, sekr. Birgit Jedhammar, kassör Ulf Fridvall, Linda Böhme, Vivi Magnusson, Leif Söderlund, Inez Svensson, Birgitta Runesson, Ann-Kerstin Håkansson samt Arne Sörlöv.

MEDLEMMAR
Föreningen hade vid årsskiftet 159 registrerade medlemmar.
7 medlemmar har avlidit under året och 11 nya medlemmar har tillkommit under 2021.

EKONOMI
Föreningens ekonomi framgår av separat balans- och resultaträkning.

MÖTEN
Föreningen har under året haft 9 protokollförda styrelsemöten. Utöver årsmötet har 9 sammankomster avhållits i form av månadsmöte, cafékväll,  resa och utomhusaktiviteter.

SAMMANFATTNING AV ÅRETS VERKSAMHET
Det nya året inleddes som det gamla slutat med restriktioner på grund av coronapandemin och detta medförde att vi fick anpassa oss och förlägga våra aktiviteter utomhus. Under hela våren samlades vi vid fem olika tillfällen utomhus, dels i Eringsboda och dels i Tving då vi tog kortare promenader med tipsfrågor och som alla avslutades med information och fika.

Den 5 juli 2021 som var en strålande sommardag samlades 40 medlemmar på ”Gölabacken” för att grilla, umgås och sjunga tillsammans med
”Claes och Eva” från Eringsboda Brunn.
Den 13 september 2021 kunde vi äntligen avhålla vårt uppskjutna årsmöte under ordförandeskap av Bengt Mauritzson som är vår kontaktperson i ditriktsstyrelsen. Som avslutning på årsmötet bjöds de 54 närvarande medlemmarna på smörrrebröd, öl/vatten och kaffe.

Den 5 oktober 2021 steg 28 medlemmar ombord på färjan till Polen för en 24-timmarskryssning med underhållning, god mat och möjligheter till inköp i fartygets ”taxfree”.
Åter på landbacken samlades vi för en ”Cafékväll” i Långasjö i mitten av oktober där vi blev underhållna av ”Mildred Persson” som spelade och sjöng samt ordnade med ett musikquiz.
Vi fick på grund av den tilltagande smittspridningen ställa in vårt planerade julbord så vår sista sammankomst under 2021 blev månadsmötet den 12 november som samlade 35 medlemmar och dessa fick ta del av ”Peckes”, tidigare utredare inom polisen, program om ”Brott mot äldre” och som trots sitt allvarliga innehåll var mycket underhållande.

ÖVRIGT
Inom SPF Seniorerna Eringsboda-Tving finns flera aktiviteter och här kan nämnas boule. En iordninggjord boulebana finns vid ”Byahuset i Eringsboda, GYM:et i Eringsboda är igång för seniorer måndagar och torsdagar.
Planer finns även på att starta inomhuscurling i ”Byahuset” i Eringsboda.
Föreningen finns representerad i KPR (Komunens pensionärsråd) i såväl Karlskrona som Ronneby kommuner.

AVSLUTNING
Även 2021 är förmodligen ett år vi delvis vill glömma och hoppas på att det nya året skall bli bättre så att vi kan genomföra våra planerade aktiviteter. Glädjande för vår förening, SPF Seniorerna Eringsboda-Tving, är att vi trots alla restriktioner och därmed minskad aktivitet lyckats att öka medlemsantalet med 11 nya medlemmar.

Med dessa ord tackar styrelsen för det gångna verksamhetåret 2021 och ställer härmed sina platser till årsmötets förfogande.

Eringsboda / Tving den 3 januari 2022

Jan-Owe Kullenbert            Åke Jeansson          Birgit Jedhammar

Ulf Fridvall                           Linda Böhme           Leif Söderlund

Vivi Magnusson                  Inez Svensson         Birgitta Runesson

Arne Sörlöv                        Ann-Kerstin Håkansson