SOS Alarm

Det finns flera telefonnummer som är viktiga att känna till. 112 - Nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö. 1177 - Sjukvårdsrådgivning på telefon. 114 14 - Polisens nummer vid icke-akuta händelser. 113 13 - Informationsnummer vid olyckor och kriser.