Verksamhetsberättelse

Uppdaterades: 14 februari 2017

SPF Seniorerna Boken Sölvesborg Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016 Föreningen har under året haft ett årsmöte, 6 protokollförda månadsmöten, 9 ordinarie och 2 extra styrelsemöten. Dessutom har vi haft 2 gemensamma middagar; dels en vårmiddag i maj och dels en julmiddag i december. Årsmötet, som hölls den 18 februari leddes av Kjell GG Johansson Styrelsen har under året bestått av Jan Eric Gustafsson, ordförande, Lennart Nilsson, vice ordförande, Sven Eng, sekreterare, medlemsansvarig och hemsidesansvarig, Laila Håkansson, kassör, samt Bo Hertzman, Iréne Lindén, Lars-Erik Norberg, Maj-Britt Ohlin, Bertil Nilsson och Rose-Marie Lindqvist. Vid årsmötet hölls parentation över 10 medlemmar som avlidit under 2015. Verksamheten har bedrivits kontinuerligt genom att någon form av föreningsmöten har arrangerats varje månad med undantag för juni och juli. Under året har två utskick gjorts till alla våra medlemmar. Utskicken har innehållit information om vår- resp höstprogrammen. I dessa utskick har även informerats om övriga SPF-aktiviteter m.m. Föreningen har en egen hemsida som hålls ajour med vad som händer i förening, distrikt och förbund. Uppdatering sker av hemsidesansvarige, Sven Eng Månadsmötena har hållits på olika ställen. Vid varje månadsmöte har det, utöver mötesförhandlingar och kaffesamkväm, även varit varierande underhållning. Månadsmötet i januari hölls på Valjeviken. Där informerade Pia Borg-Lindblom om vad som gäller för färdtjänst resp. sjuktransporter. Vi fick också veta en del om den lokala flyktingmottagningen. Rolf Nilsson och Bo Knutsson stod för underhållningen. Årsmötet på Valjeviken i februari innehöll information om ”Trygg hemgång” och underhållning av Jörgen ”Bengan” Svensson. Mars månadsmöte hölls på Valjeviken och där informerade Kerstin Karlsson om artros. Till kaffet underhöll Carina Engman med make. På aprilmötet höll Bengt Roslund ett mycket intressant föredrag om sin tid som producent för ”Här är ditt liv”. Curt Mårtén med fru underhöll med sång och musik. I maj avslutade vi vårens program med vårmiddag på Valjevikens restaurang. För underhållningen stod Kristina Backe. Höstprogrammet inleddes som vanligt i augusti med korvgrillning vid Lotsvägens brygga. I september hölls månadsmötet på biografen Scala där vid tittade på filmen ”Sully”. Oktobermötet hölls på restaurang Rundella, där vi efter mötet åt smörgås och underhölls av Hällevik Jazz Quartet. Mötet i november hölls i konsthallen där Karin Maltestam presenterade konstföreningen. Trio CDJ underhöll till kaffet. Höstprogrammet avslutades i december med julbuffé med luciatåg på Golfkrogen. Utöver månadsmötena har aktiviteter bedrivits i Qi-gong, boule, golf och bowling. Studier och förkovring har också skett både i en målarcirkel och i en läsecirkel. Lite resande har vi också hunnit med under året. Vår researrangör Bertil ordnade 11-13 maj en resa till Bohuslän i ”Evert Taubes fotspår”. I september företogs en resa till skördemarknaden på Öland. SPF Boken var även representerat med en egen monter på omsorgsmässan på Duvan. SPF Boken har även varit representerat vid KPR:s sammanträden i kommunen. Det är Bo Herzman som varit representant med Gunilla Hägg som ersättare. Medlemsantalet var vid årets slut 443 medlemmar, en minskning under året med 37 personer. Styrelsen vill tacka alla medlemmar för visat förtroende under det gångna året. Vi vill också passa på att tacka annonsörerna i vårt programblad och alla andra som på något sätt har bidragit till att vår verksamhet har kunnat fungera. Jan Eric Gustafsson Lennart Nilsson Sven Eng ordförande v ordförande sekreterare Laila Håkansson Bertil Nilsson Bo Hertzman Kassör reseansvarig Iréne Lindén Lars-Erik Norberg Maj-Britt Ohlin Rose-Marie Lindqvist

Publicerades: 14 februari 2017 Uppdaterades: 14 februari 2017