Protokoll

Uppdaterades: 23 januari 2018

Protokoll fört vid månadsmöte med SPF Seniorerna Boken Sölvesborg torsdagen den 18 Januari 2018. Plats: Drottninggården Valjeviken Protokoll nr 1 2018 Närvarande : 40 medlemmar $1 Mötets öppnande Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. $2 Inkomna skrivelser Inga inkomna skrivelser. $3 KPR Bo informerade om betydelsen av KPR. Det gäller att påverka och engagera sig i olika frågor. $4 Studieorganisatören Iréne informerade om en föreläsning med Yngve Gustavsson på Furulundsskolan den 12 februari. Hon informerade också om de olika studiecirklarnas starttider. $5 Medlemsrapportering Sven rapporterade att medlemsantalet är 454 st. $6 Rese- och arrangörsrapportering Inget att rapportera i Bertils frånvaro. $7 Övriga frågor Ordföranden informerade om höjningen av inträdesavgiften med 10:- till 60:-. Ingen på mötet opponerade sig. $8 Avslutning Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Efter mötet höll Lotta Dahlin ett föredrag om hjälparbetet i Gambia och Senegal. Mötet avslutades med kaffe och lottdragning. Vid protokollet Justeras Sven Eng Lennart Nilsson Sekreterare Ordförande Justeras Lars-Erik Norberg

Publicerades: 23 januari 2018 Uppdaterades: 23 januari 2018