Cafe Rosa Huset 230119

Eva Holmberg informerar om läkemedel för äldre och pratar lite om hörselnedsättning.