Ordförandens tankar

Vår ordförande skriver innehållsrika månadsbrev. Breven informerar vad som varit och vad som kommer att ske i stora drag.