Styrelsen 2022

Äntligen är en gruppbild en gruppbild! Bilden är tagen strax efter det konstituerande styrelsemötet 2022 03 11

Informationen kunde inte hämtas.