Styrelsemöte 2 sep

Några av de ämnen som diskuterades.