Balansera mera

Denna vecka v40 är nationell vecka med fokus på att förebygga fall.
Socialstyrelsen har gett i uppdrag till alla kommuner att göra aktiviteter med syfte att ge invånarna mera kunskap i detta ämne.

VIDABLICK 5 OKT KL 1030-1200
FÖRSAMLINGSHEMMET KALLINGE 6 okt 1030-1200