Vårpromenad

Söndag den 8 maj. En fin dag för en vårpromenad. Detta korta bildreportage vänder sig till alla men framför allt till de som har svårt att komma ut i naturen och lukta på alla blommorna!