Alkohol- och drogpolicy

SPF Seniorerna Ronneby presenterar här sin drogpolicy. Missbruk av alkohol och droger drabbar inte bara användaren utan även dess omgivning, släkt, vänner och socialt umgänge. Missbruket är ett gissel, vi kan med gemensamma krafter hjälpa den drabbade att komma på fötter. För att våra möten och sammankomster ska ha ett trevligt och avkopplande förlopp har vi i SPF Seniorerna Ronneby en policy
vad gäller Alkohol och droger. Vi är duktiga i Ronneby på att hålla oss i skinnet! En policy är en vägledning att fortsätta i samma anda!